Artist

Su Ta Gar

Su Ta Gar

Discography

ARTWORK
TITLE
RELEASED
FORMAT
ADD TO CART
Su Ta Gar Antzokietan
Su Ta Gar Antzokietan
LABEL: Su Ta Gar
2017-12-01
Digital
$9.99 Download
Maitasunari Pasioa
Maitasunari Pasioa
LABEL: Su Ta Gar
2016-10-28
Digital
$9.99 Download
Bazoaz
Bazoaz
LABEL: Su Ta Gar
2016-10-14
Digital
$0.99 Download
Bizirik Gaude
Bizirik Gaude
LABEL: Su Ta Gar
2013-10-22
Digital
$9.99 Download
Ametsak Pilatzen
Ametsak Pilatzen
LABEL: Su Ta Gar
2011-10-18
Digital
$9.99 Download
Su Ta Gar 20 Urte
Su Ta Gar 20 Urte
LABEL: Su Ta Gar
2009-11-09
Digital
$9.99 Download
Jainko Hilen Uhartean
Jainko Hilen Uhartean
LABEL: Su Ta Gar
2006-04-05
Digital
$9.99 Download
Itsasoz Beteriko Mugetan
Itsasoz Beteriko Mugetan
LABEL: Su Ta Gar
2003-04-15
Digital
$9.99 Download
Homo Sapiens?
Homo Sapiens?
LABEL: Su Ta Gar
1999-11-08
Digital
$9.99 Download
Su Ta Gar 1987-89
Su Ta Gar 1987-89
LABEL: Su Ta Gar
1999-05-30
Digital
$5.99 Download
Agur Jauna Gizon Txuriari
Agur Jauna Gizon Txuriari
LABEL: Su Ta Gar
1997-11-30
Digital
$9.99 Download
Sentimenak Jarraituz
Sentimenak Jarraituz
LABEL: Su Ta Gar
1996-05-15
Digital
$9.99 Download
Munstro Hilak
Munstro Hilak
LABEL: Su Ta Gar
1993-11-15
Digital
$8.99 Download
Hortzak Estuturik
Hortzak Estuturik
LABEL: Su Ta Gar
1992-04-15
Digital
$9.99 Download
Jaiotze Basatia
Jaiotze Basatia
LABEL: Su Ta Gar
1991-03-01
Digital
$9.99 Download